Vyhlášení národní veřejné soutěže M-ERA.Net 2 Call 2018

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 5 února, 2019
  • Úterý, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení národní veřejné soutěže M-ERA.Net 2 Call 2018

Národní

Úterý, 12AM to 11PM
5 února, 2019

000000

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 4. 2. 2019 vyhlásila národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018.

Jedná se o 6. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, které se mohou účastnit pouze uchazeči z České republiky, u kterých byly projekty v rámci mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018 doporučeny k podpoře a disponují Decision Letter vydaným konsorciem M-ERA.Net 2.

Veřejná soutěž je vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Termíny pro zaslání návrhů projektů

Soutěžní lhůta začíná dnem 5. 2. 2019 a končí dnem 19.3. 2019 v níže uvedené hodiny:

  1. Začátek soutěžní lhůty (zahájení přípravy a vyplňování návrhů projektů do webového formuláře ve formátu Google Tabulek) je stanoven na 5. 2. 2019 v 9:00:00 hod.
  2. Návrh projektu bude přijímán do 19.3. 2019 do 16:30:00 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 19. 3. 2019 do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Více informací včetně dokumentů spojených s 6. veřejnou soutěží EPSILON M-ERA.Net 2 Call 2018 najdete zde.

Zdroj: TA ČR