Vyhlášení druhé mezinárodní výzvy Evropského partnerství Clean Energy Transition Partnership (CETP)

Výzva start

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 20 září, 2023
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení druhé mezinárodní výzvy Evropského partnerství Clean Energy Transition Partnership (CETP)

Mezinárodní

Středa, 12AM to 11PM
20 září, 2023

000000

Dne 20. září 2023 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do již druhé mezinárodní výzvy Evropského partnerství Clean Energy Transition Partnership (CETP).

Výzva Partnerství CET Call 2023 je zaměřena na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie). Jejím cílem je přispět k záměru EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Za tímto účelem Partnerství vytvořilo v rámci této výzvy 7 tematických konfigurací, tzv. “Transition Initiatives” (TRIs) a 12 subtematických “Call Modules” umožňující partnerům – více než 40 partnerů z 30 zemí světa – spolupracovat na konkrétních strategických výzvách. 

Čeští uchazeči se budou moci zapojit do následujících čtyř tematických konfigurací a příslušných sedmi subtematických “Call Modules”, které budou disponovat vlastním ranking listem i evaluačním mechanismem. Tyto Call Modules tak představují jednotlivá “témata výzvy”, do kterých mají uchazeči přihlásit své mezinárodní projekty:

TRIs a Call Modules způsobilé pro projekty s českými uchazeči:

TRI 1: Net-zero emissions energy system

  • Call Module 1: Direct current (DC) technologies for power networks 
  • Call Module 2: Energy system flexibility: renewables production, storage and system integration 

TRI 3: Storage technologies, renewable fuels and CCU/CCS

  • Call Module 4: Carbon capture, utilisation, and storage (CCUS)
  • Call Module 5: Hydrogen and renewable fuels

TRI 5: Regional energy systems 

  • Call Module 8: Integrated regional energy systems

TRI 7: Built environment 

  • Call Module 10A: R&I for clean energy integration in the built environment (ROA)
  • Call Module 10B:  R&I for clean energy integration in the built environment (IOA)

TA ČR podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Celková předpokládaná alokace TA ČR na výzvu Partnerství pro biodiverzitu Call 2023 bude 760 000 EUR s maximální výši na projekt – jeho českou část – 175 000 EUR.

Projekty budou moci předkládat mezinárodní projektová konsorcia složená minimálně ze tří nezávislých způsobilých partnerů (independent legal entities) z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské země EU nebo přidružené země Horizon Europe.

Více informací najdete zde.

Zdroj: TA ČR