Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže v programu TRIO

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 2018-09-03 0:01 to 2018-09-05 13:47

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže v programu TRIO

Národní

2018-09-03 0:01 to 2018-09-05 13:47
3 září, 2018

000000

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v programu TRIO. Žádost o podporu projektu aplikovaného výzkumu je možné podávat do 31. října 2018.

Podmínky veřejné soutěže:

TRIO je programem na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

U projektů, které budou podpořeny ve čtvrté veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

  • zahájení řešení v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019,
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2022,
  • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

Více na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zdroj: MPO