Vyhlášení 8. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 28 listopadu, 2019
  • Čtvrtek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 8. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA

Národní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
28 listopadu, 2019

000000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 28. listopadu 2019 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 8. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE220) pro podávání projektů v rámci  programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – EUREKA.

Uzávěrka soutěžní lhůty je 31. března 2020.

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné zde.

Zdroj: MŠMT