Vyhlášení 7. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život, PP1 a PP2

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 28 června, 2023
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 7. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život, PP1 a PP2

Národní

Středa, 12AM to 11PM
28 června, 2023

000000

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) spolu s Ministerstvem životního prostředí vyhlásí 7. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení této veřejné soutěže proběhne 28. 6. 2023.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

TA ČR vyhlašuje sedmou veřejnou soutěž v podprogramech:

Podprogram 1 Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1) je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2) budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. 

Předběžné parametry 7. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 7. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život bude TA ČR pořádat informační webinář. Termín konání informačního webináře zveřejníme s dostatečným předstihem na webových stránkách TA ČR.

Zdroj: TA ČR