Vyhlášení 6. veřejné soutěže v rámci programu ERC CZ

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 12 ledna, 2021
  • Úterý, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 6. veřejné soutěže v rámci programu ERC CZ

Národní

Úterý, 12AM to 11PM
12 ledna, 2021

000000

Vyhlášení 6. veřejné soutěže v rámci programu ERC CZ

Národní

Úterý, 12AM to 11PM
12 ledna, 2021

PRINT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 6. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ. Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review ve druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začala běžet dne 12. ledna 2021 a končí dne 26. února 2021 ve 14:30 hodin

Veškeré informace naleznete na zde.

Zdroj: h2020.cz