Vyhlášení 5. veřejné soutěže Programu THÉTA

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 1 června, 2022
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 5. veřejné soutěže Programu THÉTA

Národní

Středa, 12AM to 11PM
1 června, 2022

000000

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA.

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 1. června 2022. 

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu THÉTA naleznete ZDE

Zdroj: TA ČR