Vyhlášení 5. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 14 března, 2019
  • Čtvrtek, 9AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 5. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence

Národní

Čtvrtek, 9AM to 11PM
14 března, 2019

000000

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 13. března 2019 pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (program GAMA), podprogram 2, Seal of Excellence.

Veřejná soutěž bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, kteří obdrželi Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument fáze 1 ze 4. uzávěrky roku 2018 či 1. uzávěrky roku 2019.

Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hodin dnem 14. 3. 2019 a končí dnem 25. 04. 2019.

Podrobnosti na stránkách TA ČR zde.

Zdroj: TA ČR