Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 10 října, 2019
  • Čtvrtek, 9AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA

Národní

Čtvrtek, 9AM to 11PM
10 října, 2019

000000

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 9. října 2019 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA (dále jen program ZÉTA).

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR  za účelem naplňování cílů programu ZÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských programů a v opodstatněných případech také žákyň/žáků programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let včetně.

Soutěžní lhůta začala dnem 10. října 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 21. listopadu 2019.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením, které najdete zde.

Zdroj: TA ČR