Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu THÉTA

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 10 února, 2021
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu THÉTA

Národní

Středa, 12AM to 11PM
10 února, 2021

000000

Technologická agentura České republiky (TA ČR) zveřejňila prioritní výzkumné cíle pro 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Dokument naleznete ZDE.

Specifikace prioritních výzkumných cílů proběhla v rámci diskuze s vybranými subjekty státní správy. Uchazeč v příslušném poli elektronického návrhu projektu popíše, zda a jak jeho návrh projektu naplňuje některý z prioritních výzkumných cílů. Za soulad návrhu projektu s prioritním výzkumným cílem lze získat body navíc. Návrh projektu však nemusí naplňovat ani jeden z prioritních výzkumných cílů.

V podprogramu 1 se jedná o výzkum spojený s veřejnou správou a je nutné prokázat právě její zájem o výstupy/výsledky ke konkrétní činnosti v praxi. K prioritním výzkumným cílům v podprogramu 1 je určený ústřední orgán státní správy a kontaktní osoba, na kterou je možné se obracet s žádostmi o aplikační garanci (aplikačním garantem může být i jiná instituce než uvedená v tomto dokumentu pokud vykonává veřejnou správu v oblasti energetiky a je ústředním orgánem státní správy uvedeným v § 1 a § 2 zákona č. 2/1969 Sb. (kompetenční zákon) nebo územně samosprávným celkem)). Zájem o výstupy/výsledky projektů v podprogramu 1 musí aplikační garant potvrdit prostřednictvím Letter of Intent (povinná příloha návrhu projektu).

V dalších dvou podprogramech bude uchazeč uplatnitelnost výstupů/výsledků v praxi dokládat pouze formou jejího popisu v návrhu projektu.

Prioritní výzkumné cíle a možné aplikační garanty TA ČR zveřejňuje s předstihem, aby uchazeči měli více času se s nimi seznámit a mohli komunikovat s budoucím uživatelem výstupů/výsledků. Čtvrtá veřejná soutěž Programu THÉTA bude vyhlášena dne 10. února 2021.

Zdroj: TA ČR