Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu GAMA 2, PP 2

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 19 ledna, 2022
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu GAMA 2, PP 2

Národní

Středa, 12AM to 11PM
19 ledna, 2022

000000

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2.

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 19. ledna 2022.

V této veřejné soutěži budou podpořeny malé a střední podniky (včetně nově založených), které během půl roku vytvoří studii proveditelnosti.

Veřejná soutěž není tematicky omezena. Očekávají se návrhy projektů, které budou konkurenceschopné na evropské i světové úrovni s vysokým tržním potenciálem a současně inovativním řešením.

Návrh projektu budou uchazeči vyplňovat v angličtině. Součástí návrhu projektu bude také krátké (minutové) video, kde by uchazeči měli představit návrh projektu.

Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu GAMA 2, podprogram 2, naleznete ZDE.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Zdroj: TA ČR