Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu THÉTA

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 24 října, 2019
  • Čtvrtek, 9AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu THÉTA

Národní

Čtvrtek, 9AM to 11PM
24 října, 2019

000000

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen program THÉTA).

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR  za účelem naplňování cílů programu THÉTA.

Soutěžní lhůta začíná dnem 24. října 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 19. prosince 2019.

Zadávací dokumentace a dokumenty spojené s vyhlášením, ve kterých najdete informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou dostupné zde.

Zdroj: TA ČR