Veřejná soutěž programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION LTAUSA19

Výzva start

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 22 února, 2019
  • Pátek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Veřejná soutěž programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION LTAUSA19

Mezinárodní

Pátek, 12AM to 11PM
22 února, 2019

000000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podat návrhy projektů, je stanovena od 22. února 2019 do 8. dubna 2019.

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné zde.

Zdroj: MŠMT