Veřejná soutěž programu Inter-Excellence, podprogram Inter-Vector

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 1 května, 2018
  • All Day

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Veřejná soutěž programu Inter-Excellence, podprogram Inter-Vector

Národní

All Day
1 května, 2018

000000

Dne 30. 4. 2018 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-VECTOR (LTV19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 1. 5. 2018 do 22. 6. 2018.

Více informací ZDE.

Zdroj zde.