Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium na studium v Německu

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 31 ledna, 2019
  • Čtvrtek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium na studium v Německu

Národní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
31 ledna, 2019

000000

Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium Fondu budoucnosti pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019.

Stipendia jsou určena na jeden anebo na dva semestry, počínaje zimním semestrem. O stipendium se mohou ucházet studující jakož i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů (jazykověda, literární věda, kulturologie, nauka o komunikaci, historie, politické vědy, filosofie, sociální vědy, právo, hospodářské vědy aj.). V současné době činí výše stipendia ČNFB pro studenty bakalářských oborů 650 eur a pro studenty magisterských oborů a doktorandy 800 eur měsíčně. Stipendisté mohou rovněž počítat s jednorázovým příspěvkem 650 / 800 eur na studijní materiál, cestovní výlohy apod. Pobyt v zahraničí slouží k získání resp. prohloubení znalosti jazyka a kultury sousední země. Kromě toho mají studující získat náhled do akademického života hostitelské země a aktivně se účastnit vědecké výměny. Proto mají stipendisté/stipendistky během stipendijního studia za úkol pracovat na konkrétním projektu s česko-německou tematikou a na toto téma napsat referát (může se také jednat o diplomovou či doktorskou práci, kterou je poté třeba předložit).

Stipendisté budou vybráni nezávislou komisí, která je složena ze 4 členů.

Více zde.

Zdroj: Fond budoucnosti