Ukončení výzvy k podávání žádostí na granty zplnomocněného představitele vlády ČR v SÚJV Dubna

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 3 prosince, 2018
  • All Day

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení výzvy k podávání žádostí na granty zplnomocněného představitele vlády ČR v SÚJV Dubna

Mezinárodní

All Day
3 prosince, 2018

000000

Návrhy projektů, do soutěže vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na podporu společných výzkumných a vzdělávacích projektů českých výzkumných institucí s laboratořemi Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) řešených v roce 2019, je možné doručit do 3. prosince 2018 v elektronické podobě (pdf) na adresu MŠMT (marek.vysinka@msmt.cz) a v kopii na adresu sekretariátu Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna (dubna@ujf.cas.cz).

Více o soutěži zde.

Zdroj: MŠMT