Ukončení příjmu žádostí do VI. výzvy - Inovační vouchery

Výzva konec

Podrobnosti

 • Národní
 • 31 prosince, 2022
 • Sobota, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do VI. výzvy - Inovační vouchery

Národní

Sobota, 12AM to 11PM
31 prosince, 2022

000000

Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro
  výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši
způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč

 • 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektu zabývajících se problematikou sucha
 • 75 % z prokázaných způsobilých
  výdajů v případě projektů nezabývajících se problematikou sucha (viz bod 8.1. Výzvy)

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Více se dočtete zde.

Zdroj: API