Ukončení příjmu žádostí do XIII. výzvy z programu Technologie v rámci OP PIK

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 2 března, 2021
  • Úterý, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do XIII. výzvy z programu Technologie v rámci OP PIK

Národní

Úterý, 12AM to 11PM
2 března, 2021

000000

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo XIII. výzvu z programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Zaměřena je na podporu růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispěje tak k rozvoji regionů.

Alokace je stanovena ve výši 550 mil. Kč.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. prosince 2020 do 2. března 2021.

Míra podpory je maximálně 45 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální 40 mil. Kč.

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici zde.

Zdroj: MPO