Ukončení příjmu žádostí do výzvy II programu podpory PORADENSTVÍ –Poradenské služby pro MSP

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 30 června, 2021
  • Středa, 12AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do výzvy II programu podpory PORADENSTVÍ –Poradenské služby pro MSP

Národní

Středa, 12AM to 3PM
30 června, 2021

000000

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce cestou tzv. vodních auditů předcházet dopadům sucha na podnikatele. Vyhlásilo novou výzvu z programu OPPIK a připravilo metodiku zacílenou na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků. Přínosem vodního auditu je šetrnější práce s vodou a vodními zdroji.

Výzva programu Poradenství OPPIK umožní nákup poradenských služeb pro malé a střední podniky zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody dle Metodiky hodnocení využívání vody MPO (vodní audit). Výstupem projektu bude získání značky Odpovědného hospodaření s vodou Ministerstva životního prostředí nebo provedení doporučených návrhů opatření dle vodního auditu. Celková alokace výzvy je 130 mil. Kč.

Sběr žádostí bude zahájen dne 1. března 2021 a potrvá do 30. června 2021. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. května 2023.

Pro zpracování vodního auditu je připraven tzv. Katalog technologií, které ovlivňují spotřebu vody a činností, ve kterých se odráží suché počasí s klíčovými ukazateli charakterizace spotřeby vody a kvalitativních ukazatelů pro vzájemné porovnání. Vyhledávání potřebné technologie je zajištěno online formulářem na zde.

MPO podpoří nové technologie a procesy umožňující recyklaci vody ve výrobních podnicích, zejména v odvětvích s vysokou spotřebou vody jako je potravinářský, papírenský, chemický a textilní průmysl či energetika, dále instalaci uzavřených cirkulačních okruhů a procesy optimalizace spotřeby vody v rámci samostatného výrobního procesu.

Zdroj: MPO