Ukončení příjmu žádostí do výzvy EnerDigit Call 2020

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 17 února, 2021
  • Středa, 12AM to 2PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do výzvy EnerDigit Call 2020

Mezinárodní

Středa, 12AM to 2PM
17 února, 2021

000000

Mezinárodní výzva EnerDigit Call 2020 je otevřena. Hlavním tématem výzvy je “digitalisation for green energy transition” a záměrem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které se zaměřují na digitální řešení energetických systémů a sítí. A to nejen z čistě technického pohledu, ale také z pohledu obchodních modelů a interakce se společností.

Stručné návrhy projektů (tzv. registration of interest) můžete podávat do 17. února 2021, 14:00 SEČ prostřednictvím mezinárodního přihlašovacího portálu s názvem The NordForsk Application Portal.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) THÉTA, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace i soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 1 000 000 €. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Cíle výzvy v originálním znění jsou následující:

  • Advance the green energy transition in all sectors of the energy system while ensuring security of supply.
  • Shaping new transnational business and investment opportunities by sector coupling and development of new value chains in innovative and cost-effective energy solutions, thereby creating new employment opportunities and contributing to the development of an environmentally sustainable financial growth.
  • Ensuring social sustainability and coherence with digitalisation in other sectors in the progression of the green energy transition.

Více najdete zde.

Zdroj: TA ČR