Ukončení příjmu žádostí do výzvy CHIST-ERA Call 2019

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 14 února, 2020
  • Pátek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do výzvy CHIST-ERA Call 2019

Mezinárodní

Pátek, 12AM to 11PM
14 února, 2020

000000

Lhůta pro podání návrhů projektů: 1. 12. 2019 - 14. 2. 2020
Termín vyhlášení výsledků: 1. 7. 2020 - 31. 7. 2020
Alokace: 1 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt: 1 000 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt: 70 %
Uchazeči: podnik; výzkumná organizace

Zdroj: TA ČR