Ukončení příjmu žádostí do VIII výzvy programu Služby infrastruktury

Výzva konec

Podrobnosti

 • Národní
 • 1 dubna, 2021
 • Čtvrtek, 12AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do VIII výzvy programu Služby infrastruktury

Národní

Čtvrtek, 12AM to 3PM
1 dubna, 2021

000000

Cílem výzvy je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 1. poskytování služeb inovačním podnikům (MSP)
 2. provozování inovační infrastruktury
 3. rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
 4. výstavba nové sdílené inovační infrastruktury

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • MSP
 • velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra dotace dle textu výzvy

Pro aktivitu A

 • 1 – 15 mil. Kč
 • 50 – 250 tis. Kč na služby pro konečného příjemce – konkrétního MSP

Pro aktivitu B, C, D:

 • 1 – 30 mil. Kč pro projekty neobsahující stavební práce
 • 5 – 150 mil. Kč pro projekty obsahující stavební práce

Podrobnosti zde.

Zdroj: API