Ukončení příjmu žádostí do VII. výzvy - Služby infrastruktury

Výzva konec

Podrobnosti

 • Národní
 • 30 srpna, 2020
 • Neděle, 12AM to 12PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do VII. výzvy - Služby infrastruktury

Národní

Neděle, 12AM to 12PM
30 srpna, 2020

000000

Cílem výzvy je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • poskytování služeb inovačním podnikům (A)
 • provozování inovační infrastruktury (B)
 • rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro
  společné využívání technologií (C)
 • výstavba nové sdílené inovační infrastruktury (D)

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední i velké podniky
 • žadatelem mohou
  být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Pro aktivitu A:

 • dotace na projekt příjemci poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč.
 • dotace na služby pro konečného příjemce – konkrétního MSP je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč.

Pro aktivity B, C a D:

 • 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
 • 5 – 200 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

Více se dočtete zde.

Zdroj: API