Ukončení příjmu žádostí do VI. výzvy - Partnerství znalostního transferu

Výzva konec

Podrobnosti

 • Národní
 • 10 září, 2020
 • Čtvrtek, 12AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do VI. výzvy - Partnerství znalostního transferu

Národní

Čtvrtek, 12AM to 4PM
10 září, 2020

000000

Výzva směřuje na na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup
  • podmínkou je zaměření na minimálně jednu z následujících aktivita) zlepšení výrobních procesů
   b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových
   produktů a služeb včetně designu
   c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • znalostní organizace

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč
 • dotace bude poskytována do maximální výše 70 % pro všechny typy žadatelů

Více se dozvíte zde.

Zdroj: API