Ukončení příjmu žádostí do VI. výzvy - Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 18 prosince, 2020
  • Pátek, 12AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do VI. výzvy - Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

Národní

Pátek, 12AM to 4PM
18 prosince, 2020

000000

Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
  • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky
  • velké podniky
  • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 35 mil. Kč
  • výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice

Výpočet výše způsobilých výdajů je popsán v Příloze č. 2 NUT Vymezení způsobilých výdajů, zde.

Více se dočtete zde.

Zdroj: API