Ukončení příjmu žádostí do veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION LTAUSA19

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 8 dubna, 2019
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION LTAUSA19

Mezinárodní

Pondělí, 12AM to 11PM
8 dubna, 2019

000000

Dne 8. dubna 2019 končí soutěžní lhůta, ve které je možné podat návrhy projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

Více o výzvě zde.

Zdroj: MŠMT