Ukončení příjmu žádostí do V. výzvy - Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

Výzva konec

Podrobnosti

 • Národní
 • 31 července, 2020
 • Pátek, 12AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do V. výzvy - Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

Národní

Pátek, 12AM to 3PM
31 července, 2020

000000

Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • pořízení elektromobilu
 • BEV – bateriové elektrické vozidlo
 • EREV – Extended Range Electric Vehicle
 • pořízení neveřejných nabíjecích stanic

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Míra podpory pro kategorie vozidel M1

 • malý podnik – 30 % ZV
 • střední podnik – 25 % ZV
 • velký podnik – 20 % ZV

Míra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2

 • malý podnik – 40 % ZV
 • střední podnik – 35 % ZV
 • velký podnik – 30 % ZV

Více se dočtete zde.

Zdroj: API