Ukončení příjmu žádostí do V. výzvy - Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny

Výzva konec

Podrobnosti

 • Národní
 • 31 července, 2020
 • Pátek, 12AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do V. výzvy - Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny

Národní

Pátek, 12AM to 3PM
31 července, 2020

000000

Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

zavádění inovativních technologií:

 • k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití
 • kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky a velké podniky
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 70 mil Kč

maximální míra podpory:

 • malý podnik – 45 % ZV
 • střední podnik – 35 % ZV
 • velký podnik – 25 % ZV

Více se dočtete zde.

Zdroj: API