Ukončení příjmu žádostí do V. výzvy - Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie

Výzva konec

Podrobnosti

 • Národní
 • 31 července, 2020
 • Pátek, 12AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do V. výzvy - Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie

Národní

Pátek, 12AM to 3PM
31 července, 2020

000000

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky a velké podniky
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až
  ze 100% veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Minimální výše dotace 300 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

Maximální míra podpory:

 • malé podniky – 80 % ZV
 • střední podniky – 70 % ZV
 • velké podniky – 60 % ZV

Více se dočtete zde.

Zdroj: API