Ukončení příjmu žádostí do V. výzvy - Inovační vouchery COVID-19

Výzva konec

Podrobnosti

 • Národní
 • 31 prosince, 2020
 • Čtvrtek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do V. výzvy - Inovační vouchery COVID-19

Národní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
31 prosince, 2020

000000

Cílem výzvy Inovační vouchery COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro
  výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 999 999 Kč
 • podpora je poskytována v režimech 50 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • pro výši ZV od 58 824 do 498 823 Kč činí míra podpory 85 %
 • pro výši ZV od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč činí míra podpory 50 %

Více se dočtete zde.

Zdroj: API