Ukončení příjmu žádostí do studentských programů CERNu

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 11 října, 2021
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do studentských programů CERNu

Mezinárodní

Pondělí, 12AM to 11PM
11 října, 2021

000000

Studenti českých vysokých škol mají díky dohodě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) větší šanci uspět ve výběrových řízeních do studentských programů této výzkumné organizace. Přihlášky je třeba podat do 11. října 2021 do 12.00 hod. a hlásit se mohou doktorandi, ale i studenti magisterského a bakalářského stupně.

CERN má zájem především o studenty oborů, jako je aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Nicméně příležitost mají i studenti takzvaně administrativních oborů. Délka trvání stáže je od 2 do 12 měsíců. Stáže jsou ze strany CERN honorovány ve výši od 3 300 CHF měsíčně.

Doktorský program CERN umožňuje studentům převážně technických oborů pracovat v CERN na své dizertační práci. O stáž se mohou ucházet studenti působící v oborech, jakými jsou např. aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Délka trvání stáže je od 6 do 36 měsíců.

Technický program CERN je určen pro studenty bakalářského a magisterského stupně. O stáž se mohou ucházet studenti působící v oborech, jakými jsou např. aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Délka trvání stáže je od 4 do 12 měsíců. Do programu je každoročně vybíráno na 120 studentů.

Administrativní program CERN se zaměřuje na studenty ekonomických a humanitních oborů, jakými jsou např. právo, finance, ekonomika, logistika, tlumočnictví, personalistika apod. Délka trvání stáže je od 2 do 12 měsíců.

Kontaktní osoba: Ondřej Novák

Zdroj: ČVUT