Ukončení příjmu žádostí do QuantERA II Call 2021

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 15 září, 2021
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do QuantERA II Call 2021

Mezinárodní

Středa, 12AM to 11PM
15 září, 2021

000000

Do 15. září 2021 bude otevřena příležitost zapojit se do nové mezinárodní výzvy QuantERA II Call 2021 v rámci ERA-NET Cofund. Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti kvantových technologií s cílem podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které mají potenciál výrazně přispět k rozvoji kvantových technologií v Evropě. 

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum),
  • Applied Quantum Technologies (aplikovaný výzkum).

Projekty mohou  podávat mezinárodní výzkumná konsorcia složená z minimálně tří partnerů z nejméně tří zemí zapojených do výzvy. 

Technologická agentura ČR (TA ČR) ve výzvě QuantERA II Call 2021 podpoří české uchazeče, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu. České uchazeče zapojené do projektů základního výzkumu podpoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

Celková částka finanční podpory, kterou TA ČR na výzvu pro české uchazeče alokovala, je 1 000 000 €. MŠMT na výzvu alokovalo 500 000 €.

Uchazeči ve výzvě mohou být podniky a výzkumné organizace. 

Výzva QuantERA II Call 2021 se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON. 

Země, které předběžně projevily zájem zapojit se do výzvy:

Belgie (FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR, MŠMT), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Chorvatsko (HRZZ), Irsko (SFI), Itálie (CNR, MIUR, INFN), Izrael (IIA), Litva (RCL), Lotyšsko (VIAA), Lucembursko (FNR), Malta (MFIN), Německo (DFG, BMBF, VDITZ), Norsko (RCN), Polsko (NCBR, NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FFG, FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI), Švédsko (VR), Švýcarsko (SNSF), Turecko (TUBITAK)

Zdroj: TA ČR