Ukončení příjmu žádostí do první výzvy ESA SPARK FUNDING

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 17 října, 2022
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do první výzvy ESA SPARK FUNDING

Mezinárodní

Pondělí, 12AM to 11PM
17 října, 2022

000000

Podpora využití kosmických technologií v pozemním sektoru patří mezi priority Evropské kosmické agentury (ESA). Součástí aktivit projektu ESA Technology Broker, který se o komercionalizaci kosmických technologií v rámci Technologického centra zasazuje, je také podpora firem, které se rozhodnou tyto technologie aplikovat pro vývoj, inovaci nebo zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů.

ESA SPARK FUNDING nyní nabízí jedinečnou příležitost financování 60 000 € pro pilotní technologický transfer právě takovým firmám, start-upům či výzkumným centrům, které chtějí svůj produkt kosmickou technologií zdokonalit. 

Výzva ESA SPARK FUNDING je nově spuštěná v České republice od 1. srpna 2022 a bude se konat opakovaně do roku 2024.

Zapojit se mohou malé a střední firmy (SMEs), start-upy i výzkumná centra a univerzity. Přihlášky žadatelů budou hodnoceny na základě business case, vyspělosti technologie a socioekonomického dopadu. Hodnotící komise bude tvořena zástupci týmu ESA Technology Broker, ESA CommercializationGateway a Ministerstva dopravy ČR.   

Termín pro podání přihlášek v první výzvě je 17. října 2022.   

Bližší informace naleznete v sekci SparkFunding na webu www.technology-broker.cz nebo kontaktujte ESA Technology Broker tým SparkFunding@tc.cz. 

Zdroj: TC AV ČR