Ukončení příjmu žádostí do první fáze výzvy EURAMET pro r. 2021

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 22 února, 2021
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do první fáze výzvy EURAMET pro r. 2021

Mezinárodní

Pondělí, 12AM to 11PM
22 února, 2021

000000

Evropská asociace národních metrologických institucí (The European Association of National Metrology Institutes, EURAMET) otevřela 13. ledna dvoukolovou výzvu pro rok 2021 zaměřenou na vybrané oblasti působnosti aktuálně schvalovaného Evropského partnerství v metrologii (European Partnership on Metrology), jež je součástí Horizontu Evropa. Oblastmi výzvy pro r. 2021 jsou:

• Metrology for Green Deal
• Metrology Research for Pre- and Co-normative
• Research Potential projects following a two stage process.

První fáze výzvy je zaměřena na návrh potenciálních výzkumných témat a je otevřena jakékoli zúčastněné straně. Otevřena je od 13. ledna do 22. února 2021. 

Druhá fáze výzvy je určena pro podávání společných výzkumných projektů a podléhá kritériím způsobilosti. Otevřena bude od 25. června do 4. října 2021.

Podrobnosti jsou k dispozici zde,

Zdroj: h2020.cz