Ukončení příjmu žádostí do projektu ELIIT

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 14 dubna, 2021
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do projektu ELIIT

Mezinárodní

Středa, 12AM to 11PM
14 dubna, 2021

000000

Evropský inovační a technologický projekt v oblasti lehkého průmyslu  (The European Light Industries Innovation and Technology Project – ELIIT Project) zahájil v lednu svou druhou výzvu k předkládání návrhů. Cílem výzvy je podpořit spolupráci mezi malými a středními podniky působícími v textilním, oděvním, kožedělném a obuvnickém odvětví a poskytovateli technologií s inovativními řešeními, která jim pomohou k produktům, procesům nebo službám s vyšší přidanou hodnotou.

Každé vybrané partnerství získá:

  • finanční podporu ve výši 70 000 EUR na vývoj produktů nebo prototypů s vysokou přidanou hodnotou a ziskovostí
  • program koučování a poradenství šitý na míru 
  • síťové aktivity 
  • účast na seminářích / konferencích a výstavách s cílem napomoci postavení na trhu a budování obchodních vztahů

Projektový partner může být ze stejné země, za mezinárodní partnerství je však vyšší hodnocení. Více informací naleznete zde.

S žádostí o vyhledání projektového partnera se lze obrátit na info@eliitproject.eu.

Uzávěrka přihlášek je 14. dubna 2021.

Zdroj: TC AV ČR