Ukončení příjmu žádostí do národní výzvy programu LIFE 2020 - podprogram Životní prostředí

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 30 dubna, 2020
  • Čtvrtek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do národní výzvy programu LIFE 2020 - podprogram Životní prostředí

Národní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
30 dubna, 2020

000000

Dne 17. 2. 2020 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2020. Výzva je určena na přípravu projektové dokumentace a zajištění spolufinancování pro tradiční projekty následně předkládané do řádné evropské výzvy programu LIFE v roce 2020.

Výzva je určena pro české žadatele v roli koordinujících příjemců a dále pro partnery projektů. Výše podpory udělené v rámci výzvy na přípravu projektové dokumentace činí 200 000 Kč – 240 000 Kč na jeden projekt dle příslušného podprogramu. Obecná nejvyšší míra podpory na spolufinancování projektu činí maximálně 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 12 mil. Kč na jeden projekt. Dále pro partnery projektů je možná výše podpory maximálně 20% z celkových způsobilých výdajů partnera a zároveň ne více než 1 mil. Kč na jeden projekt.

Předkládat koncepty do národní výzvy v podprogramu Životní prostředí lze do 30. 04. 2020.

Zdroj: MŽP