Ukončení příjmu žádostí do národní veřejné soutěže M-ERA.Net 2 Call 2018

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 19 března, 2019
  • Úterý, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do národní veřejné soutěže M-ERA.Net 2 Call 2018

Národní

Úterý, 12AM to 11PM
19 března, 2019

000000

Dnem 19. 3. 2019 končí soutěžní lhůta pro podávání žádostí do 6. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, které se mohou účastnit pouze uchazeči z České republiky, u kterých byly projekty v rámci mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018 doporučeny k podpoře a disponují Decision Letter vydaným konsorciem M-ERA.Net 2.

Více zde.

Zdroj: TA ČR