Ukončení příjmu žádostí do mezinárodní výzvy Partnerství pro biodiverzitu Call 2021

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 30 listopadu, 2021
  • Úterý, 12AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do mezinárodní výzvy Partnerství pro biodiverzitu Call 2021

Mezinárodní

Úterý, 12AM to 3PM
30 listopadu, 2021

000000

Mezinárodní výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 je od 1. 10. 2021 otevřena. Je určena na podporu projektů zaměřených na výzkum v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů, a to ve všech prostředích (suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy). Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) můžete podávat do 30. 11. 2021, 15:00 SEČ.

Zájemci o mezinárodní výzvu Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 budou mít v říjnu příležitost zúčastnit se dvou informačních webinářů. Více informací a registrace naleznete zde

Technologická agentura ČR (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena s Ministerstvem životního prostředí. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu Prostředí pro život. TA ČR podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky, výzkumné organizace a organizační složky státu. Celková alokace TA ČR na výzvu je 730 000 EUR s maximální výší na projekt 300 000 EUR

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity
  • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs
  • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcomes

Seznam zapojených zemí a poskytovatelů:

Belgie (BELSPO, F.R.S-FNRS, FWO), Brazílie (CONFAP, CNPq), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD)*, Estonsko (ETAg, MoE_EE*, MEM), Finsko (AKA, MoE_FI*), Francie (ANR), Irsko (EPA), Island (RANNIS), Itálie (MUR, PROV.BZ), Izrael (MoEP), Jihoafrická republika (DSI), Litva (LMT), Lotyšsko (LSC, VIAA), Maďarsko (NKFIH), Maroko (MENFPESRS), Moldavsko (NARD), Německo (DFG, VDI/VDE-IT), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT, FRCT), Rakousko (FWF), Řecko (GSRI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, FB), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Tunisko (MHESR) a Turecko (TAGEM, TÜBITAK)

*Čeká se na formální schválení účasti ve výzvě.
**Informace o zúčastněných brazilských státech najdete zde
-Seznam zemí je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 1. 10. 2021.

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejich výsledky jsou uplatnitelné v podmínkách ČR.

Zdroj: TA ČR