Ukončení příjmu žádostí do IV. výzvy - Úspory energie v SZT

Výzva konec

Podrobnosti

 • Národní
 • 1 března, 2021
 • Pondělí, 12AM to 1PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do IV. výzvy - Úspory energie v SZT

Národní

Pondělí, 12AM to 1PM
1 března, 2021

000000

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií
 • instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV
 • instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky
 • veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s  majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu
 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobutepelné energiea/nebo elektrické energiea licence na rozvod tepelné energie

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

Základní míra podpory je 40 %, malý podnik má bonus 10 % a střední podnik má bonus 5 %.

Míra podpory:

 • malý podnik – až 50 % ZV
 • střední podnik – až 45 % ZV
 • velký podnik – až 40 % ZV

Více se dočtete zde.

Zdroj: API