Ukončení příjmu žádostí do IV. výzvy - Proof of Concept

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 30 října, 2020
  • Pátek, 12AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do IV. výzvy - Proof of Concept

Národní

Pátek, 12AM to 4PM
30 října, 2020

000000

Cílem výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Podporovány budou dva typy projektů:

a) aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje za účelem zavedení nového produktu/služby na trh

b) aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • minimálně 300 tis. Kč
  • maximálně 5 mil. Kč pro aktivitu 3.1a) a 10 mil. Kč pro aktivitu 3.1b)

maximální míra podpory pro aktivitu 3.1a):

  • střední podniky 60% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 a) Výzvy, resp. 70% pro malé podniky
  • 50% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 b) a c) Výzvy

maximální míra podpory pro aktivitu 3.1b):

  •  střední podniky 35% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 d) Výzvy, resp. 45% pro malé podniky
  •  50% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 e), f) a g) Výzvy

Více se dočtete zde.

Zdroj: API