Ukončení příjmu žádostí do IV výzvy Programu Úspory energie v SZT

Výzva konec

Podrobnosti

 • Národní
 • 30 června, 2021
 • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do IV výzvy Programu Úspory energie v SZT

Národní

Středa, 12AM to 11PM
30 června, 2021

000000

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

S ohledem na dosud nevyužitou alokaci IV. výzvy programu Úspory energie v SZT, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu žádostí u této aktivity do 30. 6. 2021 (24:00h).

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií
 • instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV
 • instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky
 • veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s  majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu
 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobutepelné energiea/nebo elektrické energiea licence na rozvod tepelné energie

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

Podrobnosti zde.

Zdroj: API