Ukončení příjmu žádostí do III. Výzvy Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní potřebu

Výzva konec

Podrobnosti

 • Národní
 • 31 srpna, 2020
 • Pondělí, 12AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do III. Výzvy Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní potřebu

Národní

Pondělí, 12AM to 3PM
31 srpna, 2020

000000

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace
  elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma  zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik – 80 % ZV
 • střední podnik – 70 % ZV
 • velký podnik – 60 % ZV

Více informací najdete zde.

Zdroj: API