Ukončení příjmu žádostí do III. Výzvy Proof of Concept

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 20 března, 2020
  • Pátek, 12AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do III. Výzvy Proof of Concept

Národní

Pátek, 12AM to 3PM
20 března, 2020

000000

Cílem Výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):a) podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh

b) aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • minimálně 300 tis. Kč
  • maximálně 5 mil. Kč pro aktivitu 3.1a) a 10 mil. Kč pro aktivitu 3.1b)

maximální míra podpory pro aktivitu 3.1a):

  • střední podniky 60% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 a) Výzvy, resp. 70% pro malé podniky
  • 50% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 b) a c) Výzvy

maximální míra podpory pro aktivitu 3.1b):

  •  střední podniky 35% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 d) Výzvy, resp. 45% pro malé podniky
  •  50% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 e), f) a g) Výzvy

Více informací najdete zde.

Zdroj: API