Ukončení příjmu žádostí do 8. veřejné soutěže Programu TREND, PP1

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 23 listopadu, 2022
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 8. veřejné soutěže Programu TREND, PP1

Národní

Středa, 12AM to 11PM
23 listopadu, 2022

000000

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 5. října 2022 osmu veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – podprogram 1 – “Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších.

Vyhlášení osmé veřejné soutěže TA ČR zveřejnila v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VAVAI).

Předmětem osmé veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků za účelem naplňování cílů Programu TREND. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále jen “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Soutěžní lhůta začíná dnem 6. října v 9:00 hodin a končí dnem 23. listopadu 2022 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky

Podrobnosti najdete zde.

Zdroj: TA ČR