Ukončení příjmu žádostí do 6. výzvy programu Klastry

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 29 listopadu, 2019
  • Pátek, 12AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 6. výzvy programu Klastry

Národní

Pátek, 12AM to 3PM
29 listopadu, 2019

000000

Tato Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace. Žádosti lze podávat do 29. 11. 2019.

Podrobně o výzvě ZDE.

Zdroj: API