Ukončení příjmu žádostí do 4 veřejné soutěže Programu TREND, PP 2 - “Nováčci”

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 28 dubna, 2021
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 4 veřejné soutěže Programu TREND, PP 2 - “Nováčci”

Národní

Středa, 12AM to 11PM
28 dubna, 2021

000000

TA ČR plánuje vyhlásit připravovanou 4. veřejnou soutěž Programu TREND, podprogram 2 – “Nováčci” dne 10. března 2021.

Po společném jednání Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR a s ohledem na možnosti státního rozpočtu
v následujících letech dochází k posunutí termínu vyhlášení připravované 4. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Technologická agentura ČR budou dále hledat možnosti na navýšení alokace pro tuto veřejnou soutěž.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

O podporu v podprogramu 2 – Nováčci mohou žádat v roli hlavního uchazeče takové podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč.

Čtvrtá veřejná soutěž vyhlášená v podprogramu 2 – Nováčci se liší od předchozí veřejné soutěže vyhlášené v podprogramu Nováčci, v několika klíčových parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Tabulka s předběžnými parametry 4. veřejné soutěže Programu TREND jek nahlédnutí ZDE – aktualizováno k 3. 12. 2020.

Zdroj: TA ČR