Ukončení příjmu žádostí do 4. veřejné soutěže Programu prostředí pro život

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 27 října, 2020
  • Úterý, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 4. veřejné soutěže Programu prostředí pro život

Národní

Úterý, 12AM to 11PM
27 října, 2020

000000

Technologická agentura České republiky informuje o 4. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3, jejíž soutěžní lhůta je od 10. 09. 2020 do 27. 10. 2020.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu. Tímto přispěje ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 3 (Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy). Bude se jednat o dlouhodobé projekty aplikovaného výzkumu, které budou podporovat systémová a komplexní environmentální řešení ve výzkumném tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum.

Tabulka s předběžnými parametry 4. veřejné soutěže Prostředí pro život, podprogram 3 k nahlédnutí ZDE.

Zdroj: TA ČR