Ukončení příjmu žádostí do 3 VS Programu DELTA 2

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 14 července, 2021
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 3 VS Programu DELTA 2

Národní

Středa, 12AM to 11PM
14 července, 2021

000000

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) vyhlásila 3. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž ukončení se předběžně plánuje dne 14. července 2021.

TA ČR předpokládá podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací se zahraničními organizacemi, jejichž seznam najdete zde.

A ČR v tuto chvíli vyjednává spolupráci s dalšími zahraničními partnerskými organizacemi. Konečný seznam lokalit, se kterými bude umožněna spolupráce v rámci 3. veřejné soutěže Programu DELTA 2 bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR a v Zadávací dokumentaci.

Třetí veřejná soutěž se liší od druhé veřejné soutěže v několika parametrech. Tyto odlišné parametry jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Podmínka účasti propojených a partnerských podniků bude ještě upřesněna.

Předběžné parametry 3. veřejné soutěže Programu DELTA 2 naleznete ZDE. 

Zdroj: TA ČR