Ukončení příjmu žádostí do 3. veřejné soutěže Programu ÉTA

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 31 října, 2019
  • Čtvrtek, 4PM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 3. veřejné soutěže Programu ÉTA

Národní

Čtvrtek, 4PM to 11PM
31 října, 2019

000000

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 18. září 2019 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA).

Soutěžní lhůta končí dnem 31. října 2019 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

Podrobnosti k výzvě najdete ZDE.

Zdroj: TA ČR