Ukončení příjmu žádostí do 2. výzvy ESA SPARK FUNDING

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 31 března, 2023
  • Pátek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 2. výzvy ESA SPARK FUNDING

Národní

Pátek, 12AM to 11PM
31 března, 2023

000000

Podpora využití kosmických aplikací v pozemním sektoru patří mezi priority Evropské kosmické agentury (ESA). Součástí aktivit projektu ESA Technology Broker, který se o komercializaci kosmických technologií v rámci Technologického centra zasazuje, je také podpora firem, které se rozhodnou tyto technologie aplikovat pro vývoj, inovaci nebo zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů.

ESA SPARK FUNDING nabízí jedinečnou příležitost financování 60 000 € pro pilotní technologický transfer firmám, start-upům či výzkumným centrům, které chtějí svůj produkt kosmickou technologií zdokonalit. Financování může pokrýt náklady na fázi vývoje prototypu nebo uvedení na trh.

Zapojit se mohou malé a střední firmy (SMEs), start-upy, výzkumná centra a univerzity. Přihlášky žadatelů budou hodnoceny na základě business case, vyspělosti technologie a socioekonomického dopadu. Hodnotící komise bude tvořena zástupci týmu ESA Technology Broker, ESA a Ministerstva dopravy ČR.

Deadline pro podání přihlášek ve druhé výzvě je 31. březen 2023.

Bližší informace naleznete na webu www.technology-broker.cz nebo kontaktujte ESA Technology Broker tým Technologického centra Praha - SparkFunding@tc.cz.

Zdroj: tc.cz